Copyright 2023Laatste nieuws Vereniging Behoud Bernadettekerk RosmalenDeze RSS feed bevat het laatste nieuws van Vereniging Behoud Bernadettekerk Rosmalenhttp://www.behoudbernadettekerk.nl/content/14/nieuwsReactie gemeente op inspraakreactie VBB c.s.http://www.behoudbernadettekerk.nl/content/14/nieuws/124/Reactie-gemeente-op-inspraakreactie-VBB-cs<br /> Op 19 januari 2018 ontvingen wij van de Gemeente een brief d.d. 8 januari 2018, ondertekend door het hoofd van de afdeling Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw, mevr. ir. E.M.A. Cammaert, waarin zij aangeeft in te stemmen met het eindverslag over onder meer de inspraakreacties van de VBB en de...Fri, 19 Jan 2018 00:00:00 GMTVerslag ALV VBB 07-12-2017http://www.behoudbernadettekerk.nl/content/14/nieuws/123/Verslag-ALV-VBB-07-12-2017<br /> Bijgevoegd <strong>(zie download</strong>) treft u het verslag aan van de algemene ledenvergadering van de VBB op 07-12-2017. &nbsp;Mochten bepaalde zaken voor de (niet aanwezige) leden niet duidelijk zijn, dan kan contact worden opgenomen met de secretaris van de VBB, de heer Hans Krosse,...Wed, 17 Jan 2018 00:00:00 GMTAgenda extra LV VBB 25-01-2018http://www.behoudbernadettekerk.nl/content/14/nieuws/119/Agenda-extra-LV-VBB-25-01-2018<br /> In vervolg op de ledenvergadering van 7 december 2017 is op 25 januari 2018 een <strong>extra ledenvergadering </strong>van de VBB gepland.<br /> <br /> Op 7 december 2018 is in principe door de leden van de VBB, na een uitgebreide toelichting namens het bestuur van het Bernadetteklooster...Tue, 16 Jan 2018 00:00:00 GMTAntwoord op nog openstaande 25 vragenhttp://www.behoudbernadettekerk.nl/content/14/nieuws/118/Antwoord-op-nog-openstaande-25-vragen<br /> Van de Stichting Wijkbelangen Maliskamp, de Parochie Heilige Maria en de orgelbouwer Pels &amp; Van Leeuwen, ontvingen wij een antwoord op de 25 nog openstaande vragen van de Stichting Wijkraad Mailskamp, de Vereniging Behoud Bernadettek en de Stichting Hoe verder met de Bernadettekerk.<br...Mon, 15 Jan 2018 00:00:00 GMTDoel extra ledenvergadering op 25 januari 2018http://www.behoudbernadettekerk.nl/content/14/nieuws/117/Doel-extra-ledenvergadering-op-25-januari-2018<br /> Op 7 december 2017 is het bestuur van de VBB onder bepaalde voorwaarden gemachtigd om samen met de wijkraad te streven naar het oplossen van een kwestie die de Maliskampse gemeenschap meer dan 17 jaar verdeeld heeft gehouden.<br /> &nbsp;<br /> Te weten het streven van &plusmn; 143...Sun, 14 Jan 2018 00:00:00 GMTHet toegezegde Overzicht leden VBBhttp://www.behoudbernadettekerk.nl/content/14/nieuws/116/Het-toegezegde-Overzicht-leden-VBB<br /> De afgelopen jaren zijn er veel mutaties geweest voor wat betreft de eigendomsverhoudingen van percelen die tot het heersende erfdienstgerechtigde plangebied worden gerekend.<br /> &nbsp;<br /> Tijdens de ledenvergadering van de VBB op 7 december 2017 is gevraagd om een actueel overzicht...Fri, 12 Jan 2018 00:00:00 GMTBrief wijkraad en VBB met vragenhttp://www.behoudbernadettekerk.nl/content/14/nieuws/115/Brief-wijkraad-en-VBB-met-vragen<br /> De bijeenkomst van de wijkraad op 21 november en de communicatie met leden van de VBB (v&oacute;&oacute;r en tijdens de algemene ledenvergadering van de VBB op 7 december 2017) heeft geleid tot 25 nog openstaande vragen.<br /> <br /> Het bestuur van de VBB acht de beantwoording van deze...Sun, 07 Jan 2018 00:00:00 GMTVerslag openbare wijkvergadering 21 november 2017http://www.behoudbernadettekerk.nl/content/14/nieuws/125/Verslag-openbare-wijkvergadering-21-november-2017<br /> Bijgevoegd gelieve u aan te treffen een uitgebreid (bijna woordelijk) &quot;finaal concept&quot;-verslag van de Openbare Wijkvergadering d.d. 21 november 2017 (met veel dank aan Paul van der Zanden).<br /> Dit verslag wordt definitief na vaststelling in de volgende openbare vergadering van...Fri, 22 Dec 2017 00:00:00 GMTBuro3o presentatie 07-12-2017http://www.behoudbernadettekerk.nl/content/14/nieuws/122/Buro3o-presentatie-07-12-2017<br /> Spoedheidshalve zonder verdere toelichting ter kennisname van de niet op 07-12-2017 tijdens de ALV aanwezige leden<br /> <br /> Sun, 10 Dec 2017 00:00:00 GMTPresentatie Zusters 07-12-2017http://www.behoudbernadettekerk.nl/content/14/nieuws/121/Presentatie-Zusters-07-12-2017<br /> Spoedheidshalve zonder verdere toelichting ter kennisname van de niet op 07-12-2017 tijdens de ALV aanwezige leden<br /> <br /> Sat, 09 Dec 2017 00:00:00 GMTVBB presentatie tijdens ALV 07-12-2017http://www.behoudbernadettekerk.nl/content/14/nieuws/120/VBB-presentatie-tijdens-ALV-07-12-2017<br /> Spoedheidshalve zonder verdere toelichting ter kennisname van de niet op 07-12-2017 tijdens de ALV aanwezige leden<br /> <br /> Fri, 08 Dec 2017 00:00:00 GMTUitnodiging voor de ALV aan de ledenhttp://www.behoudbernadettekerk.nl/content/14/nieuws/114/Uitnodiging-voor-de-ALV-aan-de-leden<br /> Vandaag is de uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de VBB inclusief agenda naar de leden verzonden (zie <strong>download</strong>). &nbsp;Al enige weken geleden (in de nieuwsbrief die huis aan huis is verspreid), alsmede tijdens de openbare vergadering van de Wijkraad op...Sat, 02 Dec 2017 00:00:00 GMTOnderwerpen voor de ALV van de VBBhttp://www.behoudbernadettekerk.nl/content/14/nieuws/113/Onderwerpen-voor-de-ALV-van-de-VBB<br /> Inmiddels kunnen wij u meedelen, dat aanstaande donderdag 7 december 2017 de Algemene LedenVergadering (ALV) van de VBB zal plaatsvinden in het <strong>TREFPUNT</strong> en wel <strong>van 20.00 uur tot 22.30 uur.</strong><br /> <br /> Deze bijeenkomst is vooral bedoeld om veel nieuwe...Tue, 28 Nov 2017 00:00:00 GMTToekomst Bernadettekerk en pastoriehttp://www.behoudbernadettekerk.nl/content/14/nieuws/112/Toekomst-Bernadettekerk-en-pastorie<br /> Onderstaand - zie <strong>download</strong> - treft u aan de powerpoint-presentatie van de Stichting Wijkbelangen.<br /> Wijkbelangen heeft aan de hand van dit document de aanwezigen op de openbare wijkraadsvergdering van 21 november 2017 ge&iuml;nformeerd over de hoofdlijnen van de...Wed, 22 Nov 2017 00:00:00 GMTBernadetteklooster krijgt nieuwe bestemminghttp://www.behoudbernadettekerk.nl/content/14/nieuws/109/Bernadetteklooster-krijgt-nieuwe-bestemming<br /> <h1 style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: -webkit-standard;"> Bernadetteklooster krijgt maatschappelijke bestemming</h1> <pre class="box-properties" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: -webkit-standard;"> </pre> <div class="box-content"> <div> Nieuwsbericht congregatie en...Sun, 12 Nov 2017 00:00:00 GMTAgenda wijkraad en nieuwsbrief herbestemmingenhttp://www.behoudbernadettekerk.nl/content/14/nieuws/110/Agenda-wijkraad-en-nieuwsbrief-herbestemmingen<br /> Hierbij met dank aan het voortreffelijke werk van de wijkraad de agenda voor 21 november aanstaande.<br /> Met daarbij twee nieuwsberichten over de stand van zaken van de beoogde herbestemming:<br /> 1. &nbsp; van het Bernadetteklooster<br /> 2. &nbsp; van de Bernadettekerk en de...Sun, 12 Nov 2017 00:00:00 GMTOpenbare wijkvergadering 21 november 2017http://www.behoudbernadettekerk.nl/content/14/nieuws/108/Openbare-wijkvergadering-21-november-2017<br /> Op dinsdag 21 november vindt een openbare wijkvergadering plaats die voor het grootste deel besteed zal worden aan de recente ontwikkelingen met betrekking tot herbestemmingen van erfdienstbare gebied.<br /> <br /> De reden om de aankondiging van de openbare wijkvergadering (zie...Thu, 09 Nov 2017 00:00:00 GMTMogelijke doorbraak inzake herbestemmingenhttp://www.behoudbernadettekerk.nl/content/14/nieuws/106/Mogelijke-doorbraak-inzake-herbestemmingen<p> <br /> Onlangs heeft het bestuur van de Congregatie van de Zusters van het H. Hart - zo heeft u in het Brabants Dagblad kunnen lezen - enkele belangrijke knopen doorgehakt &nbsp;(zie ook download met als bron: <strong>persbericht Bernadetteklooster d.d. 31-10-2017</strong>)</p> <br /> Na...Sat, 04 Nov 2017 00:00:00 GMTInspraakreactie wijkorganisaties Bernadettekerkhttp://www.behoudbernadettekerk.nl/content/14/nieuws/103/Inspraakreactie-wijkorganisaties-Bernadettekerk<br /> Op 10 oktober 2017 is van gemeentezijde een &quot;concept ruimtelijke motivering Herinvulling Bernadettekerk en pastorie (Maliskamp)&quot; openbaar gemaakt. (zie&nbsp;<strong>laatste nieuw d.d. 10 oktober 2017</strong>)<br /> Deze ruimtelijke motivering is voorzien van een &quot;concept...Fri, 03 Nov 2017 00:00:00 GMTInrichtingsplan herinvulling Bernadettekerkhttp://www.behoudbernadettekerk.nl/content/14/nieuws/105/Inrichtingsplan-herinvulling-Bernadettekerk<br /> Op 10 oktober 2017 ontvingen wij van gemeentezijde twee offici&euml;le documenten:<br /> 1. &nbsp;concept ruimtelijke motivering Herinrichting Bernadettekerk en pastorie (Maliskamp)<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;(zie <strong>laatste-nieuw-bericht</strong> hiervoor d.d. 10 oktober 2017_<br...Wed, 11 Oct 2017 00:00:00 GMTRuimtelijke motivering herinvulling Bernadettekerkhttp://www.behoudbernadettekerk.nl/content/14/nieuws/104/Ruimtelijke-motivering-herinvulling-Bernadettekerk<br /> Op 10 oktober 2017 ontvingen wij van gemeentezijde twee offici&euml;le documenten:<br /> 1. &nbsp;concept ruimtelijke motivering Herinrichting Bernadettekerk en pastorie (Maliskamp) van gemeentezijde (zie<strong> download</strong>)<br /> 2. &nbsp;concept&nbsp;inrichtingsplan Herinvullling...Tue, 10 Oct 2017 00:00:00 GMTParochiebestuur wil af van erfdienstbaarheidhttp://www.behoudbernadettekerk.nl/content/14/nieuws/97/Parochiebestuur-wil-af-van-erfdienstbaarheid<br /> Op 5 oktober 2017 ontvingen de wijkorganisaties een brief van het parochiebestuur (<strong>bijlage</strong>).<br /> <br /> Het parochiebestuur laat ons weten sympathie te hebben voor het streven van de samenwerkende wijkorganisaties om het dierenparkje in stand te houden.<br /> <br...Thu, 05 Oct 2017 00:00:00 GMTReactie met laatste voorstel aan parochiebestuurhttp://www.behoudbernadettekerk.nl/content/14/nieuws/99/Reactie-met-laatste-voorstel-aan-parochiebestuur<br /> Op 4 september 2017 hebben de wijkorganisaties gereageerd (<strong>bijlage</strong>) op de brief van de vice-voorzitter van het parochiebestuur d.d. 06-07-2017 (zoek voor het desbetreffende document op de datum 06-07-2017 in deze nieuwsrubriek).<br /> <br /> Deze brief kan worden gezien...Mon, 04 Sep 2017 00:00:00 GMTGesprekken met parochiebestuur leiden tot impassehttp://www.behoudbernadettekerk.nl/content/14/nieuws/98/Gesprekken-met-parochiebestuur-leiden-tot-impasse<br /> Via deze nieuwsrubriek hebben wij u gisteren ge&iuml;nformeerd over het feit dat het parochiebestuur afziet van het kooprecht met betrekking tot het kloostercomplex.&nbsp;Het bericht van de vice-voorzitter van dit bestuur d.d. 6 juli 2017 (<strong>bijlage</strong>) bevat echter meer...Fri, 07 Jul 2017 00:00:00 GMTParochiebestuur koopt Bernadetteklooster niethttp://www.behoudbernadettekerk.nl/content/14/nieuws/96/Parochiebestuur-koopt-Bernadetteklooster-niet<br /> Op 6 juli 2017 heeft het parochiebestuur aan de besturen van de wijkorganisaties laten weten, dat geen gebruik zal worden gemaakt van het voorkeursrecht tot verwerving van het Bernadetteklooster (<strong>bijlage</strong>).<br /> &nbsp;<br /> Dit betekent dat het bestuur van de congregatie...Thu, 06 Jul 2017 00:00:00 GMT