Nieuwsbrief ontvangen?

BD: Bestemming kerk proces van lange adem

Geplaatst op: Vrijdag 28 november 2014

Op 27 november 2014 heeft de wijkraad Maliskamp aan de wijkbewoners uitleg gegeven over de stand van zaken van het beoogde herbestemmingsproces.

Het Brabants Dagblad berichtte daarover het volgende (zie download hierna).

Diegenen die meer informatie over dit onderwerp zouden willen verkrijgen, verwijzen wij naar de Rubriek Planvorming. In deze rubriek is per partij alle voor de leden van onze vereniging beschikbare informatie overzichtelijk gerangschikt.


Download: BD: Bestemming kerk proces van lange adem
Auteur: Bas den Oudsten

Bron: Brabants Dagblad 28-11-2014

Laatste media artikelen