Nieuwsbrief ontvangen?

Erfdienstbaarheid geldt niet meer

Geplaatst op: Dinsdag 18 september 2012

Zoals verwacht zijn wij tijdens de €XITUS informatie-avond door de nieuwe advocaat mr. A.M. Rottier van de parochie en de projectontwikkelaar Pennings mondeling 'geïnformeerd" over de achtergronden waarom de erfdienstbaarheid naar de mening van betrokkenen niet meer bestaat (zie ook artikel van vandaag in het Brabants Dagblad).

Over de mogelijkheid om met een meerderheid van stemmen (quorum) eventueel te besluiten om de erfdienstbaarheidsrechten voor een deel van het gebied (partieel) op te geven, zoals de heer Pennings op 18 augustus in het BD wist te melden, zijn wij op deze avond niet "geïnformeerd".

Wij zien de verdere onderbouwing van deze beweringen graag tegemoet.
Duidelijk is dat de erfdienstbaarheidsrechten linksom of rechtsom ongedaan zullen moeten worden gemaakt, alvorens bebouwing van het gebied succesvol ter hand kan worden genomen.
Dat de rechter hier aan te pas zal moeten komen, lijkt inmiddels helaas onafwendbaar.
En is overigens ook aan leden van de VBB na afloop van de bijeenkomst op korte termijn in het vooruitzicht gesteld.


Download: Erfdienstbaarheid geldt niet meer
Auteur: Brabants Dagblad Rianneke Mees

Laatste media artikelen