Nieuwsbrief ontvangen?

Behoud Hart van Maliskamp

Geplaatst op: Vrijdag 4 november 2011
 
Ooit was de wijk een kerkdorp.  Kerk, kerkhof, dierenboerderij en speeltuin vormen samen het hart van Maliskamp.  Een oase van rust waar veel bewoners van de zich snel verjongende wijk elkaar treffen.

Waarom moet dit unieke stuk grond, dat bovendien als dienend erf een functie vervult voor de gehele wijkgemeenschap ineens "omgetoverd" worden tot een stukje normaal woongebied ?
Waarom zijn financiële belangen weer leidend als het gaat om planvorming ?

Kan er door de wijkbewoners nog samen met de Wijkraad en de Stichting Wijkbelangen een alternatief plan ontwikkeld worden ?


Download: Behoud Hart van Maliskamp

Bron: De Rosbode

Laatste media artikelen