Nieuwsbrief ontvangen?

Verkoop- en koopakte uit 1934 met bepaling over erfdienstbaarheid

Geplaatst op: Dinsdag 16 augustus 2011

Voor onze planvorming is met name bepaling 1 (onder op pagina 1) van belang:

"Ten gebruike en nutte van het bij deze niet verkochte gedeelte van genoemde kadastrale percelen......en ten laste van het verkochte wordt verleend en gevestigd de erfdienstbaarheid dat op het verkochte geenerlei gebouwen of andere opstallen op het verkochte mogen worden gesticht tenzij een katholieke kerk met daarbij behoorende sacristie en pastorie, scholen, patronaten, parochiehuizen, kerkhoven, klooster en kosterswoning, alles met daarbij behoorende gebouwen en andere (opstallen - lees:) daarbij behorende opstallen".


Download: Verkoop- en koopakte uit 1934 met bepaling over erfdienstbaarheid

Laatste media artikelen