Overwegingen en uitgangspunten


Op 24 oktober 2014 heeft de stichting Wijkbelangen overwegingen en uitgangspunten voor de beoogde herbestemming bekend gemaakt (zie hierna onder Downloads)

Sinds 28 oktober 2014 behoort de stichting Wijkbelangen tot de eerste drie partijen die de intentie-overeenkomst hebben ondertekend.  

De ondertekende intentie-overeenkomst omvat helaas geen bepalingen met betrekking tot de percelen waarop het dierenparkje gelegen is.  Uitsluitend het perceel met bouwbestemming wordt op meerdere plaatsen genoemd.

Bovendien wordt een partij, die de intentie-overeenkomst tekent, geacht om medewerking te verlenen aan het mogelijk maken van bebouwing in bijvoorbeeld de pastorietuin.

Alleen al deze bepalingen maken het voor de VBB onmogelijk om deze intentie-overeenkomst te tekenen.
Impliciet zou aldus het gehele verweer van de VBB tegen bebouwing van het erfdienstbare gebied voor niets zijn geweest.  En daarmee vele jaren van juridische strijd tegen externe partijen, die de leden van de VBB ervan probeerden te overtuigen dat hun erfdienstbaarheidsrechten eigenlijk niet zouden bestaan.