Bewonersvisie Maliskamp


Van 25 oktober tot 8 november 2011 werden 265 steunbetuigingen verzameld voor het burgerinitiatief van wijkbewoners om een eigen plan te ontwikkelen (zie hierna onder downloads). Op 15 november 2011 zijn deze steunbetuigingen overhandigd aan het College van B&W in de persoon van wethouder Snijders.

Het College van B&W heeft destijds in een brief van 13 september 2012 aangegeven hier niet op te zullen reageren.  Bij een recent gesprek met wethouder Snijders op 12 november 2014 bleek de wethouder dit alternatieve voorstel evenwel nog steeds binnen handbereik te bewaren.

In vervolg op dit initiatief van wijkbewoners is de Initiatiefgroep Maliskamp opgericht, die op 9 september 2013 een prachtig geïllustreerd document aan de wijkbewoners presenteerde:  "Één wijk met samenhang en dynamiek, Bewonersvisie Maliskamp; naar een integraal plan 2014-2018.  Hierna te noemen: Bewonersvisie Maliskamp (zie hierna onder dowloads)

Deze Bewonersvisie Maliskamp kan zich verheugen in een brede steun binnen onze wijk en is om die reden door de Wijkraad als kaderdocument ingebracht in het planvormingsproces dat binnenkort met een stuurgroep en projectgroep van start gaat.