Nota van uitgangspunten Hart van Maliskamp


Op 11 juni 2012 is door de Wijkraad en het bestuur van de VBB een nota van uitgangspunten opgesteld voor een eventuele planontwikkeling van het Hart van Brabant. Aan de hand van deze uitgangspunten kan en zal de Wijkraad mogelijke plannen toetsen, zo valt te lezen in dit door beide voorzitters ondertekende document.

Onder dowload kunt u de tekst van deze nota van uitgangspunten nalezen en eventueel uitprinten.