Planvorming


In de rubriek Planvorming is (in alfabetische volgorde) alle schriftelijke informatie opgenomen die door de acht deelnemende partijen aan de Ronde Tafel Conferentie beschikbaar is gesteld. Alle partijen hebben randvoorwaarden en/of uitgangspunten voor hun deelname aan het herbestemmingsproces kenbaar gemaakt. Uiteindelijk zijn drie partijen het op 28 oktober 2014 samen eens geworden over de kaders van de herbestemming en hebben deze kaders als zijnde basisvoorwaarden in een overeenkomst met hun handtekeningen bezegeld.

Deze partijen zijn de H. Mariaparochie te 's-Hertogenbosch (hierna de parochie), de stichting Wijkraad Maliskamp (hierna de wijkraad) en de stichting Wijkbelangen Maliskamp (hierna Wijkbelangen).
De parochie heeft een vergoeding beschikbaar gesteld voor de voorzitter en de secretaris van de stuurgroep.

De VBB (Vereniging Behoud Bernadettekerk) heeft onder het kopje VBB ook informatie opgenomen, die primair voor de leden is bedoeld.  Het is de bedoeling dergelijke informatie op den duur in de rubriek Leden op te nemen.  De rubriek leden is alleen toegankelijk voor leden en beveiligd met een wachtwoord.