Nieuwsbrief ontvangen?

Vraag 5: Wat houdt partieel afstand doen van erfdienstrechten in ?

 
Een voorbeeld om de reikwijdte van het begrip partieel te verduidelijken:


Om bij het eerste voorbeeld van het overpad te blijven:
Uw nieuwe buren vinden uw recht van overpad nog wel te accepteren, doch zijn van mening dat u maar tot de helft van het pad mag gaan.  Hoe u dan bij uw eigen huis moet komen, is helaas uw probleem.

 

Een ander voorbeeld om duidelijk te maken wat partieel in dit geval betekent:

U heeft een prachtige nieuwe auto gekocht.  Uw nieuwe buren hebben er grote moeite mee dat u ook met de nieuwe auto gaat rijden.  Zij komen op een zonnige dag met een geweldig voorstel aan u en uw vrouw;  u kunt partieel afstand doen van uw auto. Bijvoorbeeld door de startmotor of de voorwielen van de auto bij uw nieuwe buren in te leveren.  Uiteraard zijn uw nieuwe buren bereid daarvoor aan de overige omwonenden iets te betalen. En natuurlijk garanderen zij u dat u op die manier nog jaren plezier van uw nieuwe - partiële - auto zult hebben.
 

Uw nieuwe buren zijn in dit geval de projectontwikkelaar Huub Pennings en de gemeente.
De heer Pennings heeft aan verschillende mensen laten weten, dat hij een manier gevonden heeft om van de erfdienstbaarheid af te komen.  De gemeente heeft de door Huub Pennings beoogde uitschakelingsregeling kennelijk omarmd. Medewerkers van de gemeente hebben vervolgens in hun contacten met wijkbewoners gewezen op de mogelijkheid om
partieel afstand te doen van erfdienstrechten. 

De juridische staf van de gemeente heeft na lang aandringen op 24 augustus 2011 een notitie opgesteld (zie de downloads onderaan deze pagina) waarin deze mogelijkheid juridisch is uitgewerkt.

Het is juist, dat in goed overleg tussen partijen partieel afstand kan worden gedaan van historische erfdienstrechten.  Echter niet op deze manier. Bovendien zijn er meerdere andere argumenten waarom dit door onze juridisch adviseurs ten stelligste wordt afgeraden.  Het bovenstaande voorbeeld spreekt wat dat betreft boekdelen.

Volgens de gemeente is het op basis van artikel 5:82 BW mogelijk om partieel afstand te doen van erfdienstrechten. De juridische argumentatie van de gemeente is op dit punt onjuist. 
 Dit artikel is namelijk in de wet opgenomen om aan de eigenaar van het heersende erf de mogelijkheid te bieden afstand te doen van zijn recht, zelfs indien de eigenaar van het dienende erf dat niet wil. De reden daarvoor kan bijvoorbeeld de vergoeding zijn, die de eigenaar van het heersende erf moet betalen aan de eigenaar van het dienende erf.  

In de wet is ter bescherming van het dienende erf een tweede lid bij artikel 5:82 opgenomen, waarin is gesteld, dat voor de eerste twintig jaar anders kan worden bepaald.  Bijvoorbeeld dat er nog wel twintig jaar een vergoeding moet worden betaald ook al wordt er van het recht geen gebruik meer gemaakt.


Voor alle duidelijkheid: 80 heersende erven (ongeveer 120 eigenaren) hebben unaniem op 20 oktober 2011 besloten met een dergelijke constructie niet in te stemmen. 

Hierna vindt u de notitie van de gemeente d.d. 24 augustus 2011.