Nieuwsbrief ontvangen?

Vraag 4: Wie zijn de diendende erven ?


Voor wat betreft de dienende erven, gaat het in totaal over 11 percelen en tenminste 15 eigenaren:

De parochie (met op de achtergrond het bisdom):
eigenaar van de Bernadettekerk, Pastorie, Begraafplaats en de grond onder het dierenparkje.

De gemeente:
eigenaar van de gronden onder het oude "Ons Trefpunt" en de speeltuin.
N.B.  1:  De wijkgemeenschap (vertegenwoordigd door de stichting Wijkbelangen): is eigenaar van de opstallen: het voormalige parochiehuis, de speeltoestellen en de hokken voor de dieren.
N.B.  2:  Onduidelijk is welke (contractuele) afspraken met de projectontwikkelaar Huub Pennings zijn gemaakt. In hoeverre dhr. Pennings al eigenaar is van bepaalde delen van het gebied is evenmin duidelijk.

De congregatie van de Zusters van het H. Hart:
eigenaar van het gebied met daarop het Bernadetteklooster.

De 8 woningen:
tenminste 12 eigenaren

Door op de onderstaande illustratie te klikken, krijgt u een goed beeld van de dienende erven.
Downloads