Nieuwsbrief ontvangen?

Vraag 1: Wat is een erfdienstbaarheid ?

Een voorbeeld:

Al jarenlang loopt u over het pad van de buren om bij uw huis te komen. De buren verhuizen en de nieuwe buren komen u vertellen dat u niet meer van dat pad gebruik mag maken. Kan dat zo maar? Is hier sprake van een erfdienstbaarheid?

Een erfdienstbaarheid is een bepaald recht dat u heeft om te beschikken over de grond van iemand anders. Meestal is de grond van uw buurman. Maar het kan ook om twee erven gaan die niet aan elkaar grenzen.

Een voorbeeld van een dergelijke erfdienstbaarheid is het recht om vrij uitzicht te houden over de grond van iemand anders. Of dat er bepaalde gebouwen niet geplaatst mogen worden. Bij een molen kan dit het recht op wind zijn. In bovenstaand voorbeeld kan de grond waarover het pad loopt, zijn belast met het recht van overpad. Als dat het geval is, is er eveneens sprake van een erfdienstbaarheid. De grond van uw buren waarover het pad loopt, is in het bovenstaande voorbeeld het 'dienend erf'. Of ook het ‘lijdend erf’. Uw grond wordt het 'heersend erf' genoemd.