Nieuwsbrief ontvangen?

Laatste nieuws - Verkoopakte voormalige Bernadetteklooster c.a.

Geplaatst op: Donderdag 7 juni 2018

Op 7 juni 2018 heeft de Congregatie Zusters van het Heilig Hart van Jezus moeten besluiten na vele jaren de wijk Maliskamp te verlaten. 

En wel door het voormalige Bernadetteklooster met onder meer het bijbehorende erf en tuin op die datum te verkopen aan de Stichting Compassie Vastgoed Beheer. Vervolgens zijn de gebouwen na een grondige renovatie in gebruik genomen door het Buro3o.

De VBB heeft al de jaren van haar bestaan op een buitengewoon constructieve wijze mogen samenwerken met de zusters. De zusters waren in het merendeel van de gevallen aanwezig op de vergaderingen van de VBB. De leden van de VBB hebben dan ook op allerlei manierren uiting gegeven aan hun begrip voor het feit en de redenen om tot deze - ook voor de nog aanwezige zusters - moeilijke beslissing te komen.
Download: Verkoopakte voormalige Bernadetteklooster c.a.
Auteur: H.A.J. Krosse, secretaris van de VBB

Laatste nieuws