Nieuwsbrief ontvangen?

Laatste nieuws - Verkoopakte voormalige Bernadettekerk c.a

Geplaatst op: Donderdag 14 november 2019

Op 14 november 2019 werd door de Rooms Katholieke Parochie H. Maria een definitieve stap gezet voor wat betreft de verkoop en levering van de voormalige Bernadettekerk, met daarbij een perceel grond en de voormalige Pastorie, aan de heer Rochus Johannes van Rumpt.  Destijds ook al vele jaren bekend als orgelbouwer van de firma Pels & Van Leeuwen.  

Dit betekende het einde van de bemoeienis van de VBB met de diverse stappen die de Rooms Katholieke Parochie H. Maria meende te moeten zetten om afscheid te nemen van een groot deel van de bewoners van Maliskamp die in 1934 op alle denkbare manieren de H. Bernadettekerk een centrale plaats te geven te midden van de gemeenschap. 

Zoals gebruikelijk meent het bestuur van de VBB de leden te moeten informeren ten aanzien van dergelijke belangrijke documenten die via het Kadaster ook publiekelijk toegankelijk zijn.  
Download: Verkoopakte voormalige Bernadettekerk c.a
Auteur: H.A.J. Krosse, secretaris van de VBB

Laatste nieuws