Nieuwsbrief ontvangen?

Laatste nieuws - Verslag openbare wijkvergadering 21 november 2017

Geplaatst op: Vrijdag 22 december 2017

Bijgevoegd gelieve u aan te treffen een uitgebreid (bijna woordelijk) "finaal concept"-verslag van de Openbare Wijkvergadering d.d. 21 november 2017 (met veel dank aan Paul van der Zanden).
Dit verslag wordt definitief na vaststelling in de volgende openbare vergadering van de wijkraad.

Omdat dit verslag bijna uitsluitend gaat over de herbestemmingsvraagstukken in Maliskamp en om die reden ook voor de erfdienstgerechtigden heel veel informatie bevat,  hebben ook wij één en ander op de website van de VBB opgenomen.

Nogmaals veel dank aan Paul van Zanden voor dit voortreffelijke verslag


Download: Verslag openbare wijkvergadering 21 november 2017
Auteur: Paul van der Zanden secretaris wijkraad

Laatste nieuws