Nieuwsbrief ontvangen?

Laatste nieuws - Verslag ALV VBB 07-12-2017

Geplaatst op: Woensdag 17 januari 2018

Bijgevoegd (zie download) treft u het verslag aan van de algemene ledenvergadering van de VBB op 07-12-2017.  Mochten bepaalde zaken voor de (niet aanwezige) leden niet duidelijk zijn, dan kan contact worden opgenomen met de secretaris van de VBB, de heer Hans Krosse, onder telefoonnummer 073 - 5213157

Ook in het geval u meer in algemene zin behoefte heeft aan een verdere verduidelijking van de bepaald niet eenvoudig te overziene erfdienstbaarheidsrechten van de leden, kunt u bellen naar het hiervoor aangegeven telefoonnummer 073 - 5213157


Download: Verslag ALV VBB 07-12-2017
Auteur: bestuur VBB

Laatste nieuws