Nieuwsbrief ontvangen?

Laatste nieuws - Agenda extra LV VBB 25-01-2018

Geplaatst op: Dinsdag 16 januari 2018

In vervolg op de ledenvergadering van 7 december 2017 is op 25 januari 2018 een extra ledenvergadering van de VBB gepland.

Op 7 december 2018 is in principe door de leden van de VBB, na een uitgebreide toelichting namens het bestuur van het Bernadetteklooster (de heer A. Kluijtmans) en de directeur van Buro3o (mevrouw Elke Harleman) besloten in principe in te stemmen met herbestemming van het Kloostercomplex van de zusters van het H. Hart ten behoeve van het Buro3o.

Vanwege de voorwaarde van de leden van de VBB om in definitieve zin alleen besluiten te nemen over herbestemmingen in het totale - integrale - erfdienstbare plangebied, is op 7 december 2017 besloten tot een extra ledenvergadering in de loop van de maand januari 2018.

En op dat moment (25 januari 2018 dus) de plannen voor de herbestemmingen van de voormalige Bernadettekerk met bijbehorende pastorie te bespreken.

Desgevraagd is het bestuur van de zusters van het H. Hart bereid gevonden deze extra ledenvergadering te laten plaatsvinden in het Bernadetteklooster.

Bijgevoegd gelieve u de agenda voor deze extra ledenvergadering aan te treffen.


Download: Agenda extra LV VBB 25-01-2018
Auteur: bestuur VBB

Laatste nieuws