Nieuwsbrief ontvangen?

Laatste nieuws - Het toegezegde Overzicht leden VBB

Geplaatst op: Vrijdag 12 januari 2018

De afgelopen jaren zijn er veel mutaties geweest voor wat betreft de eigendomsverhoudingen van percelen die tot het heersende erfdienstgerechtigde plangebied worden gerekend.
 
Tijdens de ledenvergadering van de VBB op 7 december 2017 is gevraagd om een actueel overzicht van de heersende erven, die zich met name in de periode van 2002 tot en met 2006 bij de VBB hebben aangesloten.
 
Zoals ter vergadering meegedeeld, beschikt de VBB niet over een geactualiseerd ledenbestand. Mutaties in verband met verhuizing, aankoop, verkoop en overlijden worden niet systematisch geregistreerd. Aanmelding van nieuwe leden sindsdien (2 erven) of afmelding van bestaande leden (9 erven na 2006) is daarentegen wel consequent geregistreerd.
 
Om die reden is er in het Overzicht leden VBB (zie bijlage) sprake van slapende leden en actieve leden die in de loop der jaren de ledenvergaderingen bezocht hebben en op regelmatige basis met bestuursleden van de VBB communiceren.
 
Uit het Overzicht leden VBB (zie bijlage) kunnen enkele voorzichtige conclusies getrokken worden:
 
1.     Er zijn grofweg ongeveer 185 percelen die als erfdienstgerechtigd kunnen worden aangemerkt;
2.     In 2002 waren (behoudens de 30 percelen aan de Esdoornlaan en de 6 percelen aan de Bernadettestraat) ± 18 percelen elders in de Maliskamp in het bezit van de Kleine Meijerij;
3.     Van de resterende ± 167 percelen zagen 23 percelen al in eerste aanleg af van procederen tegen het parochiebestuur;
4.     Op het moment dat het parochiebestuur in hoger beroep ging tegen het vonnis van de Rechtbank, lieten opnieuw 15 percelen weten, dat zij in die procedure niet wensten deel te nemen en het derhalve eens waren met het parochiebestuur;
5.     Nadien hebben tot heden 9 percelen het lidmaatschap van de VBB opgezegd;
6.     Momenteel rekent de VBB ongeveer 122 erven die erfdienstgerechtigd zijn tot de leden van de VBB. Hierbij moet aangetekend worden, dat waarschijnlijk veel nieuwe eigenaren van deze percelen niet op de hoogte zijn van het feit, dat zij door de VBB als rechtsopvolger worden beschouwd van een voormalig lid van de VBB.
 
Deze 122 erven zullen dinsdag of woensdag een uitnodiging in hun brievenbus ontvangen voor de extra ledenvergadering op donderdag 25 januari aanstaande.
 
N.B. Mochten eigenaren van percelen onaangenaam verrast zijn door een dergelijke uitnodiging, dan kunnen zij dit kenbaar maken op de website van de VBB www.behoudbernadettekerk.nl  via het e-mailadres info@behoudbernadettekerk.nl.
 
Dan wel door via telefoonnummer 073-5213157 contact op te nemen met de secretaris van de VBB, Hans Krosse.


Download: Het toegezegde Overzicht leden VBB
Auteur: secretaris VBB

Bron: Overzicht leden VBB

Laatste nieuws