Nieuwsbrief ontvangen?

Laatste nieuws - Reactie met laatste voorstel aan parochiebestuur

Geplaatst op: Maandag 4 september 2017

Op 4 september 2017 hebben de wijkorganisaties gereageerd (bijlage) op de brief van de vice-voorzitter van het parochiebestuur d.d. 06-07-2017 (zoek voor het desbetreffende document op de datum 06-07-2017 in deze nieuwsrubriek).

Deze brief kan worden gezien als een laatste poging van de zijde van de wijkorganisaties om nog op een constructieve wijze te zoeken naar oplossingen die voor alle partijen verbindend zouden kunnen werken.

Voor de inhoud van deze brief van de wijkorganisaties wordt u verwezen naar de onderstaande download.
De brief spreekt voor zich.

Op pagina 2 worden concreet te maken afspraken voorgesteld.Download: Reactie met laatste voorstel aan parochiebestuur
Auteur: gemandateerde bestuursleden van de wijkorganisaties

Laatste nieuws