Nieuwsbrief ontvangen?

Laatste nieuws - Gesprekken met parochiebestuur leiden tot impasse

Geplaatst op: Vrijdag 7 juli 2017

Via deze nieuwsrubriek hebben wij u gisteren geïnformeerd over het feit dat het parochiebestuur afziet van het kooprecht met betrekking tot het kloostercomplex. Het bericht van de vice-voorzitter van dit bestuur d.d. 6 juli 2017 (bijlage) bevat echter meer informatie.

In de tweede zin van dit bericht kunnen wij het volgende lezen: “Het is de afgelopen periode niet gelukt een aantal wezenlijke onzekerheden te elimineren”.  En even verder: “Helaas is het ondanks goede intenties niet gelukt concreet tot handelen te komen.”

Onzekerheden betekent in dit verband de erfdienstbaarheid.
Waar de wijkorganisaties nog de illusie hadden dat er inhoudelijk over de herbestemming van het gebied gesproken kon waarop de erfdienstbaarheid rust, wilde het parochibestuur alleen maar over het elimineren daarvan spreken.
 
De zin daarop laat vervolgens ook niet aan duidelijkheid te wensen over: “Wij zullen ons de komende tijd richten op het definitief maken van de herbestemming van de kerk en de pastorie met de heer Van Rumpt (functie bedrijfsgebouw met bestemming orgelbouw en dienstwoning)”.
 
U leest het goed: Het is niet de bedoeling daarover met de wijkorganisaties te gaan overleggen.
En als u zich nog zou afvragen waarom niet ? Ook daarover is de vicevoorzitter helder: “Wij staan hier onverkort op ons standpunt dat wij graag een snelle oplossing zouden willen bereiken rondom de erfdienstbaarheid die zowel maatschappelijk als economisch recht doet aan de positie van de congregatie en onze parochie”.

Opheffen dus in verstaanbaar Nederlands.  Daarin geadviseerd door Prof. Kortmann van de Radboud Universiteit zou dit het beste kunnen gebeuren – zo is ons voorgehouden – door het bestuur van de congregatie. Die konden destijds namelijk geen partij zijn in de juridische procedures van het parochiebestuur jegens de erfdienstgerechtigden. 

Maar nu dus wel, nu dit bestuur dank zij het parochiebestuur met ingang van 6 juli 2017 wel een formele status heeft gekregen. De tijd is aangebroken om één en ander nog eens opnieuw voor de Rechtbank te gaan uitvechten, zo lezen wij de brief van het parochiebestuur.
 
Graag een snelle oplossing dus: “Wij hebben al eerder aangegeven dat wij daarna uitermate welwillend zijn ook ten aanzien van de dierenweide met de wijk tot definitieve afspraken te komen”
(letterlijke aanhaling).
 
Voorlopig dus geen verdere contacten met het parochiebestuur of met de heer Van Rumpt.
Doch als de erfdienstgerechtigden en de wijkorganisaties bereid zijn af te zien van hun rechten, is er van alles mogelijk.


Download: Gesprekken met parochiebestuur leiden tot impasse
Auteur: vice-voorzitter parochiebestuur d.d. 06-07-2017

Laatste nieuws