Nieuwsbrief ontvangen?

Laatste nieuws - Parochiebestuur wil af van erfdienstbaarheid

Geplaatst op: Donderdag 5 oktober 2017

Op 5 oktober 2017 ontvingen de wijkorganisaties een brief van het parochiebestuur (bijlage).

Het parochiebestuur laat ons weten sympathie te hebben voor het streven van de samenwerkende wijkorganisaties om het dierenparkje in stand te houden.

Doch in de volgende zin wordt dit letterlijk als volgt "ingekaderd": "De vragen daaromtrent spelen in het bredere kader waarin wij herontwikkeling van kerk, pastorie en klooster plaatsen".

Vervolgens wordt een dringend beroep gedaan op de erfdienstbaarheidsgerechtigden om "in het belang van de wijk mee te werken aan het beëindigen van de erfdienstbaarheid om de herbestemming van kerk en pastorie met de in dit antwoord geschetste bestemming mogelijk te maken".

Het bestuur is daarna weliswaar bereid tot een tegenprestatie, doch het "drukmiddel" dat daarbij als een zwaard van damocles gehanteerd wordt, is helder: "Tegen deze achtergrond is het niet mogelijk op dit moment mee te werken aan bestemmingswijzigingen en de daarmee samenhangende renovatie van het dierenverblijf".

Met daarbij een suggestief nieuw drukmiddel: "Zoals u bekend hebben wij in overleg met de heer R. van Rumpt een voorstel neergelegd tot het publiekrechtelijk mogelijk maken van de herinvulling van de voormalige Bernadettekerk (Maliskamp)".

Opvallend in deze brief is het feit, dat men spreekt over de familie Van Rumpt als toekomstige eigenaar van de voormalige Bernadettekerk.  Voor de "herinvulling"  daarvan wordt verwezen naar de "conform met u besproken bestemming en procesgang"

Terwijl er voor alle duidelijkheid vele maanden lang alleen maar over de noodzaak tot beëindiging van de erfdienstbaarheid met de gezamenlijke wijkorganisaties is gesproken.

Dat er geen stiltekapel komt in de voormalige Bernadettekerk is inmiddels ook duidelijk uit de laatste zin van de brief.  Met vriendelijke groet dus van het parochiebestuur.Download: Parochiebestuur wil af van erfdienstbaarheid
Auteur: vice-voorzitter van het parochiebestuur

Laatste nieuws