Nieuwsbrief ontvangen?

Laatste nieuws - Parochiebestuur koopt Bernadetteklooster niet

Geplaatst op: Donderdag 6 juli 2017

Op 6 juli 2017 heeft het parochiebestuur aan de besturen van de wijkorganisaties laten weten, dat geen gebruik zal worden gemaakt van het voorkeursrecht tot verwerving van het Bernadetteklooster (bijlage).
 
Dit betekent dat het bestuur van de congregatie voor het eerst in 17 jaar antwoord heeft gekregen op dringende verzoeken om hierover helderheid te mogen verkrijgen.

Ook is daarmee door het parochiebestuur impliciet een antwoord gegeven op de vraag die al meer dan 10 jaar speelt, te weten de wens van het bestuur van de congregatie om over de herbestemming van het klooster in gesprek te mogen gaan met de erfdienstgerechtigden.

Een kwestie die ook voor het bestuur van de VBB aanleiding was om in 2014 niet langer deel te nemen aan de ronde tafel bijeenkomsten onder voorzitterschap van de heer Van Homelen.
Zie ook de tussentijdse evaluatie van het bestuur van de VBB in deze rubriek d.d. 8 oktober 2014.
 
Het bestuur van de congregatie is nu in formele zin partij geworden te midden van alle belanghebbenden die zoeken naar een eigentijdse “vertaling” van de rechten en plichten in het kader van de erfdienstbaarheid.

Aan die impasse in het herbestemmingsproces is nu gelukkig een einde gekomen.

Het wachten is nu op het bestuur van de congregatie dat al die jaren probeert via een inhoudelijke dialoog bij te dragen aan het streven van alle wijkorganisaties om te komen tot een alom gedragen herbestemming van het gebied waarop de erfdienstbaarheid rust
 

Download: Parochiebestuur koopt Bernadetteklooster niet
Auteur: vicevoorzitter parochiebestuur d.d. 6-7-2017

Laatste nieuws