Nieuwsbrief ontvangen?

Laatste nieuws - VBB moest helaas worden opgeheven

Geplaatst op: Donderdag 1 juni 2023

Het bestuur van de VBB heeft in de loop van het jaar 2023 helaas moeten besluiten om de Vereniging Behoud Bernadettekerk wegens gebrek aan financiële middelen op te heffen. Een droevig lot waar ook de Stichting Hoe verder met de Bernadettekerk om soortgelijke redenen mee werd geconfronteerd.

De periode na 14 november 2019 was ook voor de heer Rochus van Rumpt in meerdere opzichten niet de meest gemakkelijke periode in het bestaan van de orgelbouwerij en als gevolg daarvan ook niet van de voormalige Bernadettekerk.

Het bestuur van de VBB heeft tussentijds regelmatig contact gehad met de orgelbouwer. Dit alles gelet ook op de door meedere gesprekspartners (waaronder de orgelbouwer zelf)  - in het vooruitzicht gestelde mogelijke renovaties. 

Ook nu de VBB niet meer als organisatie bestaat zullen wij als voormalige bestuursleden proberen de contacten met Rochus op een constructieve en ondersteunende wijze voort te zetten. Betrokkene staat daar zeker voor open, zo is ons gebleken.

Dit nieuwsbericht zal het laatste document zijn dat de VBB op deze website heeft geplaatst.

Auteur: H.A.J. Krosse, secretaris van de VBB

Laatste nieuws