Nieuwsbrief ontvangen?

Laatste nieuws - Uitnodiging voor de ALV aan de leden

Geplaatst op: Zaterdag 2 december 2017

Vandaag is de uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de VBB inclusief agenda naar de leden verzonden (zie download).  Al enige weken geleden (in de nieuwsbrief die huis aan huis is verspreid), alsmede tijdens de openbare vergadering van de Wijkraad op 21 november is deze vergadering van de VBB aangekondigd.

Omdat niet alle leden over een internet-verbinding kunnen beschikken, is de agenda ook in een brief aan alle bij het bestuur van de VBB bekende adressen bezorgd.

Gelet op het grote belang van de te bespreken agendapunten hoopt het bestuur op een grote opkomst van de leden.

De afgelopen jaren zijn er belangrijke mutaties geweest in de eigendomssituatie van percelen met erfdienstbaarheidsrechten. Bovendien zullen er door het verkavelen van het perceel dat nu nog eigendom is van het Bouwbedrijf Hoedemakers ongeveer 60 nieuwe percelen met erfdienstbaarheidsrechten ontstaan.

Het bestuur van de VBB is bereid nieuwe leden desgevraagd op individuele basis nader te informeren over de unieke situatie die in Maliskamp speelt voor wat betreft de erfdienstbaarheidsrechten.

Ook leden, die niet beschikken over een internetverbinding kunnen desgevraagd een beroep doen op het bestuur van de VBB om hen op individuele basis nader te informeren en van kopieën van relevante documenten te voorzien.

Daartoe kunnen belangstellenden gebruik maken van het telefoonnummer dat boven de brief staat die zij dit weekend hebben ontvangen.


Download: Uitnodiging voor de ALV aan de leden

Laatste nieuws