Nieuwsbrief ontvangen?

Laatste nieuws - Onderwerpen voor de ALV van de VBB

Geplaatst op: Dinsdag 28 november 2017

Inmiddels kunnen wij u meedelen, dat aanstaande donderdag 7 december 2017 de Algemene LedenVergadering (ALV) van de VBB zal plaatsvinden in het TREFPUNT en wel van 20.00 uur tot 22.30 uur.

Deze bijeenkomst is vooral bedoeld om veel nieuwe leden te verwelkomen en de overige leden na drie jaar volstrekte "radiostilte" weer in alle opzichten bij te praten.

Het Buro3O en de heer Ad Kluijtmans zijn gevraagd om u in het verlengde van de openbare vergadering van de Wijkraad een week geleden van een nadere toelichting te voorzien en eventueel vragen van de leden van de VBB te beantwoorden.  Mogelijk kan dit deel van de vergadering om 21.00 uur worden afgesloten.

Naar de mening van het bestuur van de VBB kan er wellicht na 17 jaar gezamenlijk "knokken" voor het behoud van de erfdienstbaarheid sprake zijn van een doorbraak. 

Tijdens het tweede gedeelte van de vergadering zou het bestuur van de VBB met de leden willen afstemmen wanneer er van de kant van de erfdienstgerechtigden ook sprake is van een doorbraak.

In dat verband hebben de leden van de VBB in het verleden duidelijke grenzen in de vorm van randvoorwaarden aangegeven.  De belangrijkste hoofdlijnen daarvan zijn:
•  onverkort behouden van de erfdienstbaarheid voor groene hart van Maliskamp"  (zie ook vorig nieuwsbericht)
*  er zal voor het gehele erfdienstbare gebied naar passende herbestemmingen moeten worden gezocht. Voor delen van het gebied instemmen met ontwikkelingen heeft onmiddellijk juridische gevolgen voor de rest van het gebied.  (is ook in 2006 door de Rechtbank nog eens bevestigd);
*  het erfdienstbare gebied zal ook in de toekomst een functie ten behoeve van de gehele Maliskampse Wijkgemeenschap moeten hebben;

Uit de presentatie van de Stichting Wijkbelangen (zie ook vorig nieuwsbericht) blijkt de volgende mogelijke eindfase van de beoogde doorbraak (in de volgorde van de Stichting Wijkbelangen):
1.  onverkort behouden van de erfdienstbaarheid (pag 5 wijkbelangen en vorig nieuwsbericht)
2.  Pels en Van Leeuwen wordt met instemming van de wijkgemeenschap en de erfdienstgerechtigden onder bepaalde voorwaarden de nieuwe eigenaar van kerk en pastorie. (pag 5, 6 en 7 wijkbelangen);
3.  Buro3o wordt binnen afzienbare termijn (maximaal een jaar ?) met instemming van de wijkgemeenschap en de erfdienstgerechtigden onder bepaalde voorwaarden de nieuwe eigenaar van het kloostercomplex (pagina 8 wijkbelangen);
4.  De wijkgemeenschap (de stichting Wijkbelangen) wordt met instemming van de erfdienstgerechtigden de nieuwe eigenaar (om niet) van de grond van de dierenweide. (pagina 9 wijkbelangen);

Mocht dit alles gaan lukken, dan zal het bestuur van de VBB door de leden gemandateerd moeten worden om namens de VBB te streven naar het op elkaar afstemmen van alle noodzakelijke publiekrechtelijke en privaatrechtelijke juridische procedures om aldus op een nog te bepalen einddatum in 2018 de beoogde eindfase te kunnen bereiken.
Laatste nieuws