Nieuwsbrief ontvangen?

Laatste nieuws - Bernadetteklooster krijgt nieuwe bestemming

Geplaatst op: Zondag 12 november 2017

Bernadetteklooster krijgt maatschappelijke bestemming


Nieuwsbericht congregatie en Buro3o

Begin November is bekend geworden dat het bestuur van de congregatie uit de 6 plannen die zijn ingediend, als eerste met Buro3o gaat onderhandelen over hun plannen met het klooster. Buro3o is een in Rosmalen gevestigde, regionaal werkende, zorgorganisatie voor jongeren van 6 tot 23 jaar met autisme of een hoge psychische kwetsbaarheid. Buro3o is op zoek naar andere huisvesting voor de jongeren die nu in een beschermde woonvoorziening op Coudewater wonen. 

De activiteiten van Buro3o zouden goed passen bij de doelstellingen van de congregatie en het werk van de zusters in het verleden. De huidige staat en indeling van het kloostergebouw vereisen hiervoor ook nauwelijks aanpassing. De zusters staan daarom positief tegenover een mogelijke vestiging van Buro3o. De plannen van Buro3o sluiten goed aan bij de wensen vanuit de wijk. Uit een door de Wijkraad gehouden enquête komt naar voren dat de wijk in het klooster graag de volgende functies zou zien: wonen, zorg, ontmoeten, horeca en onderwijs. Deze functies zitten ook in het plan van Buro3o.

Buro3o en de congregatie hechten aan draagvlak in de wijk. Daarom is het plan van Buro3o al besproken met vertegenwoordigers van de wijkorganisaties in Maliskamp en is afgesproken hen te betrekken bij het vervolg. De wijkorganisaties staan positief tegenover de plannen van Buro3o, omdat er verschillende overeenkomsten zijn met het plan dat de wijkorganisaties zelf hebben ingediend.

Volgende stap is de verdere uitwerking van de mogelijkheden van het kloostergebouw voor de functies die Buro3o voor ogen heeft. Dit moet nader uitgewerkt en getoetst worden op financiële haalbaarheid. Naar verwachting komt begin 2018 hierover duidelijkheid.

Door de recente ontwikkelingen lijkt een integrale oplossing voor kerk, pastorie, dierenpark en klooster binnen handbereik. De kerk, het klooster en de erfdienstbaarheid kunnen behouden blijven en de revitalisering van het groene hart van Maliskamp kan voortgezet worden.
 Bron: http://www.wijkmaliskamp.nl

Laatste nieuws