Nieuwsbrief ontvangen?

Laatste nieuws - Openbare wijkvergadering 21 november 2017

Geplaatst op: Donderdag 9 november 2017

Op dinsdag 21 november vindt een openbare wijkvergadering plaats die voor het grootste deel besteed zal worden aan de recente ontwikkelingen met betrekking tot herbestemmingen van erfdienstbare gebied.

De reden om de aankondiging van de openbare wijkvergadering (zie download) langs deze weg ook onder de aandacht van de erfdienstgerechtigden te brengen is gelegen in het volgende:

1.   Al vele jaren streeft de VBB naar het volgende ideaal (zie home-page):
a.  Onverkort blijft voor de VBB de volgende vraag of - zo u wilt - opgave centraal staan: hoe vertaal je een belangwekkende boodschap (in 1934 vastgelegd in een notariële akte over de toekomstige bestemming van het hart van Maliskamp) samen met alle wijkbewoners op een zorgvuldige en reële wijze naar de situatie van nu.

b.  Het proces om aldus samen met alle geledingen in de wijk - doch binnen de grenzen van de erfdienstrechten - te zoeken naar een eigentijdse interpretatie van de "werken" van parochie en klooster ten behoeve van de Maliskampse wijkgemeenschap zal een belangrijke uitdaging zijn. 

2. Wat de VBB betreft zal er thans binnen een half jaar (en niet binnen een periode van 7 jaar) duidelijk moeten zijn of dit ideaal haalbaar is. Wij horen graag wat met name de parochie en de stichting Wijkbelangen te melden hebben.

3. Het bestuur van de VBB heeft er alle vertrouwen in dat de plannen van Buro3o (wellicht op de RK-identiteit van de nieuwe organisatie na) naadloos passen binnen de grenzen van de  bepalingen die destijds door notaris Van de Mortel voor de erfdienstbaarheid zijn geformuleerd. Deze liggen immers in het verlengde van de "werken" van de zusters van het H. Hart en behoeve van de Maliskampse wijkgemeenschap.

4. Het bestuur van de VBB heeft helaas nauwelijks of niet kennis mogen nemen van de plannen van de parochie met het erfdienstbare gebied, dat naast de voormalige kerk en pastorie ook het dierenparkje omvat.  In die zin is ook het bestuur van de VBB héél benieuwd naar hetgeen parochie en wijkbelangen op de openbare wijkvergadering te melden hebben. De "proefperiode" van 7 jaren zal hopelijk niet opnieuw tot een vertraging van vele jaren voor het gehele gebied gaan leiden. Alsmede tot nieuwe gerechtelijke procedures om de erfdienstbaarheidsbepalingen te gaan wijzigen of op te heffen (zie ook eerdere nieuwsberichten in deze rubriek).

5.  Doch laten wij positief zijn en er vanuit gaan, dat alle partijen thans binnen een half jaar oprecht willen streven naar samenwerking en samenhang om er gezamenlijk uit te komen en dit samen met de gemeente publiekrechtelijk voor de duur van de beoogde herbestemmingen van het gehele erfdienstbare gebied vast te leggen.
Download: Openbare wijkvergadering 21 november 2017

Bron: Openbare wijkvergadering en ALV Vereniging Behoud Bernadettekerk

Laatste nieuws