Nieuwsbrief ontvangen?

Laatste nieuws - Mogelijke doorbraak inzake herbestemmingen

Geplaatst op: Zaterdag 4 november 2017


Onlangs heeft het bestuur van de Congregatie van de Zusters van het H. Hart - zo heeft u in het Brabants Dagblad kunnen lezen - enkele belangrijke knopen doorgehakt  (zie ook download met als bron: persbericht Bernadetteklooster d.d. 31-10-2017)


Na een relatief kort herbestemmingsproces van 4 maanden is door de zusters in principe gekozen voor het plan van Buro3o.

Het plan is een eerste verkenning van de mogelijkheden van het kloostergebouw voor de functies die Buro3o voor ogen heeft. Één en ander moet nog uitgewerkt worden.  Ook vinden Buro3o en de congregatie het van groot belang om van meet af aan de gezamenlijke wijkorganisaties bij deze de uitwerking van het plan te betrekken. Om die reden is dit plan met een ruime afvaardiging van de besturen van de wijkorganisaties (waaronder de VBB) besproken. En zijn er afspraken gemaakt voor een voortvarend vervolg, waaronder het presenteren van dit plan op 21 november in een openbare vergadering van de Wijkraad.

Aldus komt wellicht een hartewens van de VBB binnen handbereik.
Te weten: het na 17 jaar vinden van een aanvaardbare oplossing voor de herbestemming van het volledige erfdienstbare gebied.

Het behoud van de erfdienstbaarheid is door de gezamenlijke wijkorganisaties als een uitgangspunt aanvaard in het kader van de inhoudelijke gesprekken over de herbestemmingen in het gebied.
En evenzeer dat om juridische redenen (zie het vonnis van de Rechtbank uit 2006) slechts besloten kan worden over het totale erfdienstbare gebied en niet over afzonderlijke delen daarvan.

Inhoudelijk lijkt er weinig mis met de thans voor de kerk en en het klooster beoogde herbestemmingen.

Het bestuur van de VBB onderzoekt op dit moment de mogelijke consequenties van deze herbestemmingen in het kader van het onverkort behouden van de erfdienstgerechtigheid.  Ook de nieuwe eigenaren van de erfdienstbare percelen zullen hiermee moeten instemmen, anders worden deze gebieden wellicht dezelfde dag nog aan projectontwikkelaars doorverkocht.

Wat dat betekent hebben we de afgelopen 17 jaar met zijn allen aan den lijve mogen meemaken.

Download: Mogelijke doorbraak inzake herbestemmingen
Auteur: Congregatie zusters van het H. Hart

Bron: Persbericht 31-10-2017

Laatste nieuws