Nieuwsbrief ontvangen?

Laatste nieuws - Inrichtingsplan herinvulling Bernadettekerk

Geplaatst op: Woensdag 11 oktober 2017

Op 10 oktober 2017 ontvingen wij van gemeentezijde twee officiële documenten:
1.  concept ruimtelijke motivering Herinrichting Bernadettekerk en pastorie (Maliskamp)
     (zie laatste-nieuw-bericht hiervoor d.d. 10 oktober 2017_
2.  concept inrichtingsplan Herinvullling Bernadettekerk en pastorie (zie download)

Voor een nadere toelichting verwijzen wij u graag naar het voorgaande laatste-nieuws-bericht d.d. 10 oktober 2017.
Download: Inrichtingsplan herinvulling Bernadettekerk
Auteur: gemeente 's-Hertogenbosch

Laatste nieuws