Nieuwsbrief ontvangen?

Laatste nieuws - Ruimtelijke motivering herinvulling Bernadettekerk

Geplaatst op: Dinsdag 10 oktober 2017

Op 10 oktober 2017 ontvingen wij van gemeentezijde twee officiële documenten:
1.  concept ruimtelijke motivering Herinrichting Bernadettekerk en pastorie (Maliskamp) van gemeentezijde (zie download)
2.  concept inrichtingsplan Herinvullling Bernadettekerk en pastorie (zie download in het hierop volgende laatste nieuws-bericht)

Beide documenten dienen om af te wijken van het huidige bestemmingplan voor dit deel van het erfdienstbare gebied.

Deze afwijking zal gebonden zijn aan het uitvoeren van bedrijfsactiviteiten door het bedrijf Pels & Van Leeuwen. 

Anders dan de paragraaf "Aanleiding" van dit document het doet voorkomen, is het de afgelopen jaren niet gelukt over een dergelijke herinrichting of herinvulling van het kerkgebouw en de voormalige pastorie enig constructief gesprek te voeren met het parochiebestuur.

Toch hopen de wijkorganisaties, waaronder het bestuur vande VBB, dat het mogelijk zal zijn hierover de komende maanden met het parochiebestuur te spreken.

Anders zal er niets anders opzitten dan gebruik te maken van de bezwaar- en beroepmogelijkheden die in de wet zijn voorzien.


Download: Ruimtelijke motivering herinvulling Bernadettekerk
Auteur: gemeente 's-Hertogenbosch

Laatste nieuws