Nieuwsbrief ontvangen?

Laatste nieuws - Inspraakreactie wijkorganisaties Bernadettekerk

Geplaatst op: Vrijdag 3 november 2017

Op 10 oktober 2017 is van gemeentezijde een "concept ruimtelijke motivering Herinvulling Bernadettekerk en pastorie (Maliskamp)" openbaar gemaakt. (zie laatste nieuw d.d. 10 oktober 2017)
Deze ruimtelijke motivering is voorzien van een "concept inrichtingsplan Herinvullling Bernadettekerk en pastorie"  (zie laatste nieuw d.d. 10 oktober 2017).

De inspraakreactie van de wijkorganisatie (zie hierna onder download) kan worden gezien als een eerste stap in een eventuele juridische bezwaar- en beroepprocedure tegen de gemeente.

Wij hopen dat het zover niet zal komen.
En dat het mogelijk zal zijn alsnog met vooral het parochiebestuur tot overeenstemming te komen.

Met het bestuur van de congregatie van de zrs. van het H.Hart zijn momenteel volop gesprekken gaande.

Het ziet er naar uit dat aldus in enkele maanden meer vooruitgang is geboekt dan met het parochiebestuur in 17 jaar.

Op 7 december 2017 zal weer een Algemene Ledenvergadering van de VBB bijeengeroepen worden.
Daarvoor zal op 21 november 2017 voor alle wijkbewoners (waaronder nadrukkelijk ook de erfdienstgerechtigden) een eenmalige informatieavond worden georganiseerd.

U allen bent van harte uitgenodigd om daarbij aanwezig te zijn.


Download: Inspraakreactie wijkorganisaties Bernadettekerk
Auteur: wijkorganisaties

Laatste nieuws