Randvoorwaarden en uitgangspunten


Onderstaand de randvoorwaaren en inhoudelijke uitgangspunten van de stichting Hoe verder met de Bernadettekerk.  Deze stichting kwam in 2002 met een tot in detail uitgewerkt business- en financieringsplan om binnen de Bernadettekerk plaats in te ruimen voor het Koningstheater. Elders op deze website kunt u meer lezen over dit veelbelovende en perspectiefrijke plan.

Om de Bernadettekerk voor snelle sloop te behoeden heeft de stichting veel werk gemaakt van het verkrijgen van een monumentenstatus voor de kerk. Dit heeft echter niet kunnen voorkomen dat er in de tussenliggende jaren weinig of niets gedaan is aan de staat van onderhoud van deze prachtige kerk. Bijna alle kunstschatten - destijds nauwgezet door experts beschreven - zijn uit de kerk weggehaald c.q. verdwenen en naar elders overgebracht.

De stichting Hoe verder met de Bernadettekerk was blij verrast met de uitnodiging om een inhoudelijke bijdrage te mogen leveren aan de Ronde Tafel Conferentie.  Al gauw bleek dat zowel de Vereniging Behoud Bernadettekerk als de stichting Hoe verder met de Bernadettekerk volledig konden instemmen met soortgelijke randvooraarden en uitgangspunten van het Klooster, van de Gemeente, van de stichting Wijkbelangen en van de Wijkraad.  De desbetreffende documenten van alle afzonderlijke partijen zijn onder het kopje Planvorming op deze website te vinden.