Algemeen


Begin dit jaar is het bestuur van de stichting Hoe verder met de Bernadettekerk met zeven andere partijen uitgenodigd om deel te nemen aan een Ronde Tafel Conferentie onder leiding van een onafhankelijk voorziiter. Alle partijen kregen in dit verband de uitnodiging om vooraf randvoorwaarden en inhoudelijke uitgangspunten voor deelname aan het beoogde planvormingsproces kenbaar te maken.  Het document dat door het bestuur van de stichting Hoe verder met de Bernadettekerk in dit verband is ingebracht gelieve u als download hieronder aan te treffen.