Positie gemeente in 2014 nader toegelicht


Op 8 juli 2014 heeft de Gemeente 's-Hertogenbosch, in deze vertegenwoordigd door de heer drs. J.M.M.J. Goris, hoofd strategische beleidsontwikkeling, directielid Stadsontwikkeling, in een emailbericht haar (juridische) positie in het onderhavige planvormingsproces toegelicht.

De onderstaande download maakt één en ander duidelijk.