Partieel afstand doen van erfdienstrechten ?


Deze pagina is een duplicaat van hetgeen onder punt 5 van de veel gestelde vragen is opgenomen.

Een voorbeeld:


U heeft een prachtige nieuwe auto gekocht.  Uw nieuwe buren hebben er grote moeite mee dat u ook met de nieuwe auto gaat rijden.  Zij komen op een zonnige dag met een geweldig voorstel aan u en uw vrouw; u kunt partieel afstand doen van de auto. Bijvoorbeeld door de startmotor of de voorwielen van de auto bij uw buurman in te leveren.  Hij is uiteraard bereid daar iets voor te betalen en garandeert u dat u op die manier nog jaren plezier van uw nieuwe auto zult hebben. 

Uw nieuwe buren zijn in dit geval de projectontwikkelaar Huub Pennings en de gemeente.
De heer Pennings heeft aan verschillende mensen laten weten, dat hij een manier gevonden heeft om van de erfdienstbaarheid af te komen.  De gemeente heeft deze oplossing van de heer Pennings omarmd. Medewerkers van de gemeente hebben vervolgens in hun contacten met wijkbewoners gewezen op de mogelijkheid om partieel afstand te doen van erfdienstrechten. 

De juridische staf van de gemeente heeft na lang aandringen op 24 augustus 2011 een notitie opgesteld (zie onderzijde van deze pagina) waarin deze mogelijkheid juridisch is uitgewerkt.

Hoewel in goed overleg tussen partijen partieel afstand doen van erfdienstrechten mogelijk is, wordt dit door onze juridisch adviseurs om meerdere redenen ten stelligste afgeraden.  Het bovenstaande voorbeeld spreekt wat dat betreft boekdelen.

De juridische argumentatie van de gemeente is bovendien onjuist, zo niet misleidend. Volgens de gemeente is het op basis van artikel 5:82 BW mogelijk om partieel afstand te doen van erfdienstrechten. Dit artikel is in de wet opgenomen om aan de eigenaar van het heersende erf de mogelijkheid te bieden afstand te doen van zijn recht, zelfs indien de eigenaar van het dienende erf dat niet wil. De reden daarvoor kan bijvoorbeeld de vergoeding zijn, die de eigenaar van het heersende erf moet betalen aan de eigenaar van het dienende erf.  In de wet is ter bescherming van het dienende erf een tweede lid bij artikel 5:82 opgenomen, waarin is gesteld, dat voor de eerste twintig jaar anders kan worden bepaald.  Bijvoorbeeld dat er nog wel twintig jaar een vergoeding moet worden betaald ook al wordt er van het recht geen gebruik meer gemaakt.

Voor alle duidelijkheid: 80 heersende erven (ongeveer 120 eigenaren) hebben unaniem op 20 oktober 2011 besloten met een dergelijke constructie niet in te stemmen. 

Hierna vindt u de notitie van de gemeente d.d. 24 augustus 2011.