Noodzakelijke afstand van het recht van erfpacht


Om de plannen van de gemeente en de projectontwikkelaar Pennings te kunnen realiseren, moet er namens de wijkgemeenschap onder meer afstand worden gedaan van het recht van erfpacht op het perceel grond waarop het voormalie "Ons Trefpunt" en de speeltuin 't Lijsterbosje zijn gevestigd.

Vooruitlopend op de herontwikkeling van dit gebied, heeft de stichting Wijkbelangen, op 6 september 2010, een akte getekend waarin is overeengekomen "dat de erfpachter afstand doet van het recht van erfpacht van...." (zie artikel 8 lid 3 van de onder download opgenomen akte.)

Van een recht van erfpacht dient formeel gesproken via een notariële akte worden gedaan.
Een dergelijke notariële akte is reeds door de gemeente opgemaakt.. Een kwestie van tijd dus alvorens de akte zal worden getekend.