Nieuwsbrief ontvangen?

Welkom op de website van de Vereniging Behoud Bernadettekerk

De Vereniging Behoud Bernadettekerk (VBB) wil samen met alle wijkbewoners zoeken naar een nieuwe bestemming van het religieus erfgoed, dat deel uitmaakt van het hart van Maliskamp. Een "ideaalplaatje" met verbeeldingskracht, dat bovendien toekomstgericht en toekomstvast is.  Dit kan alleen door met elkaar en samen met de stichting Wijkbelangen Maliskamp en de stichting Wijkraad Maliskamp alle krachten te bundelen.  

De vereniging is opgericht op 28 maart 2002.  De Bernadettekerk is als symbool gekozen voor het streven van ± 250 erfdienstgerechtigde wijkbewoners om het religieus erfgoed binnen het erfdienstbare gebied (dat als het hart van Maliskamp wordt omschreven) voor de toekomst veilig te stellen en te behouden.  En aldus ook in de toekomst ten goede te laten komen aan de gehele wijkgemeenschap.
 

Sinds het moment van sluiting van de kerk zijn door de aan de VBB gelieerde stichting Hoe verder met de Bernadettekerk meerdere perspectiefrijke herbestemmingen aan het parochiebestuur voorgesteld.

Van 2002 tot en met 2006 werden de leden van de vereniging door het parochiebestuur voor de rechter gedaagd.  In 2006 werd echter door een onherroepelijke uitspraak van de Rechtbank definitief duidelijk dat  de  erfdienstrechten onverkort ook in deze tijd van toepassing zijn (zie ook veel gestelde vragen).  

Tot 2014 ondernam de parochie met hulp van externe juridische adviseurs en projectontwikkelaars (als laatste in deze rij de heer Huub Pennings) pogingen om de erfdienstgerechtigden ervan te overtuigen dat hun rechten niet langer bestaan. Sedertdien is een stuurgroep ingesteld, waarin zijn vertegenwoordigd de stichting Wijkbelangen Maliskamp, het parochiebestuur (als opdrachtgever) en de stichting Wijkraad Maliskamp.  Op 26 november 2015 worden door deze stuurgroep 3 kansrijke herbestemmingsprojecten aan de wijk gepresenteerd. Projecten waarvan op voorhand vaststaat dat deze op deze basis niet acceptabel zijn voor het parochiebestuur.

Op dit moment zijn er ongeveer honderd personen met rechten van erfdienstbaarheid lid van de VBB. Wijkbewoners, die gezamenlijk de juridische uitdaging zijn aangegaan om de erfdienstrechten veilig te stellen. En langs die weg onder meer de speeltuin (tot 2040) voor de wijkgemeenschap te behouden. Zonder hulp van het gemeentebestuur en het nieuwe bestuur van de stichting Wijkbelangen was dit overigens niet gelukt.  Het voortbestaan van het dierenparkje is momenteel onzeker en mogelijk afhankelijk van de (financiële) resultaten die de stuurgroep ten behoeve van het parochiebestuur weet te realiseren.

Of er ooit de beloofde stiltekapel ten behoeve van de begraafplaats zal komen, lijkt inmiddels ook afhankelijk te zijn van de opbrengsten van de bezittingen van de parochie in Maliskamp.

Onverkort blijft voor de VBB de volgende vraag of - zo u wilt - opgave centraal staan: hoe vertaal je een belangwekkende boodschap (in 1934 vastgelegd in een notariële akte over de toekomstige bestemming van het hart van Maliskamp) samen met alle wijkbewoners op een zorgvuldige en reële wijze naar de situatie van nu.  

Hierna een foto van een indrukwekkend glas-in-lood raam dat helaas intussen verloren is gegaan.  
De VBB beschikt over vele honderden prachtige foto's met daarop de voormalige kunstschatten van de Bernadettekerk. Kunstschatten die door de wijkbewoners en het bouwbedrijf van de familie Van Eijkelenburg aan "hun Bernadettekerk" zijn geschonken. Hopelijk is het parochiebestuur ooit bereid om het beschadigen en weghalen van deze kunstschatten ongedaan te maken. 
 

  

 

Laatste nieuws